طرح دفتر نمره هوشمند در مرکز استعدادهای درخشان شهید بهشتی لنگرود

دفتر نمره هوشمند به صورت ۹۰ درصدی در متوسطه اول عملی شده است و به زودی تمام پایه ها را هم در بر خواهد گرفت، طی جلساتی که با دبیران محترم و دانش آموزان برگزار شد موارد تئوری این طرح تا حد امکان بیان شده است. جزئیات این طرح در آینده منتشر خواهد شد.

برگزاری جلسه ی اعضاء کمیته ی ورزشی شورای دانش آموزی

«برگزاری جلسه ی اعضاء کمیته ی ورزشی شورای دانش آموزی با جناب آقای گلناز مربی محترم ورزش در مرکز . امروز ۸ آبانماه ۹۶ » در ذیل به اهم مصوبات این جلسه توجه بفرمایید : ✨✨اهم مصوبات جلسه ی فوق که با حضور معاون پرورشی مرکز به تصویب رسید به شرح ذیل است : « […]

اولین نشست شورای دانش آموزی با حضور اعضاء جدید

« اولین نشست شورای دانش آموزی با حضور اعضاء جدید در دفتر کار معاونت پرورشی . یک شنبه مورخه ۷ آبان ماه ۹۶ . اهم مصوبات در این جلسه انتخاب رئیس و نائب رئیس ، تعیین کمیته ها و تعیین زمان جلسه بعدی شورا »

برگزاری جلسه شورای معاونین در صبح روز شنبه مورخه ۹۶/۸/۶

« برگزاری جلسه شورای معاونین در صبح روز شنبه مورخه ۹۶/۸/۶ در دفتر کار مدیر محترم مرکز . اهم برنامه این نشست ، بررسی فعالیت های انحام شده در هفته گذشته و اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی در هفته جاری »

حضور سرکار خانم موسوي کارشناس محترم تغذيه و سرکار خانم مشائي کارشناس محترم بهداشت روان

حضور سرکار خانم موسوي کارشناس محترم تغذيه و سرکار خانم مشائي کارشناس محترم بهداشت روان ، از مرکز بهداشت لنگرود به بهانه برگزاري سفره سلامت . در همين رابطه جا دارد تشکر ويژه داشته باشيم از جناب آقاي صيادي کارشناس محترم تربيت بدني و بهداشت اداره ي متبوع که به رغم مشغله ي کاري زياد […]