اجرای طرح پایش سلامت روان

« اجرای طرح پایش سلامت روان برای اولین بار در مرکز پرورش استعدادهای درخشان شهید بهشتی لنگرود / سال تحصیلی ۹۷-۹۶ » لطفا اولیاء محترم پایه ی هفتم جهت اجرایی شدن طرح پایش سلامت روان ، به اطلاعیه ی فوق عنایت ویژه ای مبذول بفرمایند » با کمال تشکر و امتنان / مدیریت مرکز