انتخابات انجمن اولیاء و شمارش آرا نتیجه انتخابات

با سلام و احترام خدمت تمامی اولیاء بزرگوار وهمکاران محترم مرکز استعدادهای درخشان شهید دکتر بهشتی جا دارد از شرف حضور اولیاء ارجمند و دیگر همکارانم در گردهمایی انتخاب اعضاء محترم انجمن اولیاء و مربیان تقدیر و تشکر نمایم. لازم می دانم از طرف مجموعه کارکنان مرکز یک بار دیگر به این نکته اشاره کنم […]