برگزاری جلسه ی آموزش خانواده توسط استاد محترم جناب آقای دکتر نظام دوست

« برگزاری جلسه ی آموزش خانواده با حضور جناب استاد دکتر نظام دوست در بین اولیاء محترم دانش آموزان متوسطه اول . دوشنبه اول آبان ماه ۹۶ در سالن اجتماعات مرکز »