حضور سرکار خانم موسوي کارشناس محترم تغذيه و سرکار خانم مشائي کارشناس محترم بهداشت روان

حضور سرکار خانم موسوي کارشناس محترم تغذيه و سرکار خانم مشائي کارشناس محترم بهداشت روان ، از مرکز بهداشت لنگرود به بهانه برگزاري سفره سلامت .

در همين رابطه جا دارد تشکر ويژه داشته باشيم از جناب آقاي صيادي کارشناس محترم تربيت بدني و بهداشت اداره ي متبوع که به رغم مشغله ي کاري زياد در اين مراسم حضور يافتند . و نيز تقدير و تشکر مي کنيم از جناب استاد گلباغي مدرس محترم اين پايه که تا پايان برنامه حضوري سبز و پر رنگ داشتند .🙏 ازطرف مديريت مرکز.

نویسنده مطلب: مسئول سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.