اهداء جوايز توسط مدير محترم و فرمانده محترم حوزه بسيج دانش آموزي

“اهداء جوايز توسط مدير محترم و فرمانده محترم حوزه بسيج دانش آموزي ، به تيم فوتبال مرکز(متوسطه اول) که در مسابقه سه جانبه بين مدارس همجوار رتبه ي اول رو کسب کردند. “چهارشنبه/ مراسم صبحگاه/ ۸آذر۹۶٫

حضور آقایان امیر محمد نوروزی و علیرضا آذر ارجمند از دانش آموزان مرکز

« حضور آقایان امیر محمد نوروزی و علیرضا آذر ارجمند از دانش آموزان مرکز و از جمله قبولشدگان در رشته ی پزشکی در بین عزیزان دانش آموز متوسطه ی اول » امروز ۲۷ آبان ماه ۹۶ .

شروع بازیها به صورت نمادین

« شروع بازیها به صورت نمادین ، بلا فاصله بعد از قرائت سوگند نامه و مسابقه ی طناب کشی » « حضور تعدادی از اساتید مرکز و جمعی از مسئولین اداره ی متبوع و خلق تصویری زیبا در این افتتاحیه » دوشنبه بیست و دوم آبان ماه نود و شش.