منـشـور و آیـین نامه انضباطی دانش آموزان

منـشـور و آیـین نامه انضباطی دانش آموزان دبیرستان استعداد های درخشان شهید بهشتی لنگرود(عدم رعایت موارد زیر باعث کسر نمره انضباط خواهد شد) هر دانش آموز در طول سال تحصیلی موظف است موازین اسلامی و انضباطی و مقررات آموزشی و پرورشی را در رفتار و اخلاق خویش به شرح زیر معمول دارد: ۱-ادب و احترام […]