دومین جلسه ی هم اندیشی شورای دانش آموزی

« دومین جلسه ی هم اندیشی شورای دانش آموزی در دفتر کار معاونت پرورشی . موضوع جلسه برگزاری اربعین حسینی در روز چهارشنبه ی هفته ی جاری » دوشنبه ۱۵ آبان ماه ۹۶ . اهم مصوبات : ۱- شروع مراسم اربعین حسینی ساعت یازده و نیم روز چهارشنبه مورخه ی ۱۷ آبانماه تا ساعت ۱ […]