شروع بازیها به صورت نمادین

« شروع بازیها به صورت نمادین ، بلا فاصله بعد از قرائت سوگند نامه و مسابقه ی طناب کشی » « حضور تعدادی از اساتید مرکز و جمعی از مسئولین اداره ی متبوع و خلق تصویری زیبا در این افتتاحیه » دوشنبه بیست و دوم آبان ماه نود و شش.

حضور اولیاء محترم دانش آموزان پایه ی دهم در جلسه ی تباد ل تجربه

« حضور اولیاء محترم دانش آموزان پایه ی دهم در جلسه ی تباد ل تجربه با چند تن از اساتید این پایه و مشاور محترم تحصیلی مرکز جناب آقای موسویان در سالن اجتماعات مرکز » ۲۲ آبان ۹۶ .