حضور آقایان امیر محمد نوروزی و علیرضا آذر ارجمند از دانش آموزان مرکز

« حضور آقایان امیر محمد نوروزی و علیرضا آذر ارجمند از دانش آموزان مرکز و از جمله قبولشدگان در رشته ی پزشکی در بین عزیزان دانش آموز متوسطه ی اول » امروز ۲۷ آبان ماه ۹۶ .

نویسنده مطلب: مسئول سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.