اردوي تعدادي از دانش آموزان مرکز به اردوگاه سردار جنگل

“اردوي تعدادي از دانش آموزان مرکز به اردوگاه سردار جنگل چمخاله با حضور مدير محترم و جناب آقاي بزرگي رئيس محترم انجمن اولياء ” پنج شنبه ۹ آذرماه ۹۶٫

نویسنده مطلب: مسئول سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.