اطلاعیه کارنامه آنلاین آزمون های تستی پیش دانشگاهی

با توجه به تعداد بالا آزمون ها و در نظر داشتن تعداد دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی به اطلاع می رسانیم از این پس فقط کارنامه آزمون های جامع در سامانه اطلاع رسانی پیش دانشگاهی قرار خواهد گرفت.

اهدای جوایز به دانش آموزان برتر متوسطه اول در آزمون آنلاین بین مراکز لنگرود و لاهیجان

اهدای جوایز به دانش آموزان برتر متوسطه اول در آزمون آنلاین بین مراکز لنگرود و لاهیجان

جلسه ی شورای معاونین در دفتر کار مدیر محترم مرکز

«جلسه ی شورای معاونین در دفتر کار مدیر محترم مرکز. از مهمترین مصوبات در این جلسه: آماده کردن گزارش سه ماهه فعالیت های آموزشی و پرورشی و تکمیل محورهای طرح تعالی و تحویل آن به ادره متبوع یکشنبه ۳ دیماه”