جلسه ی شورای معاونین

  جلسه ی شورای معاونین . صبح روز شنبه مورخه ی ۱۱ آذرماه ۹۶ در دفتر کار مدیر محترم مرکز . اهم مصوبات مطرح شده در جلسه :👇👇👇 ✔️بررسي مصوبات گذشته ✔️گزارش از اردوي تربيتي روشنا ✔️مرور کارهاي هفته، برطبق تقويم اجرايي ✔️تنظيم و آماده کردن فرم هاي طرح تعالي مديريت تا پايان آذر ماه […]