نمايشگاه کتاب رشت

اقدام فرهنگي و زيباي دانش آموزان مرکز و اعزام نمايندگاني از هر کلاس به همراه مدير محترم ، به نمايشگاه کتاب رشت ، جهت خريد کتاب براي کلاسهاي مربوطه ي خويش .😄👏👏
لازم به ذکر است اين آموزشگاه در نظر دارد-در راستاي بسط فرهنگ مطالعه و کتابخواني – کتابخانه اي کوچک در هر کلاسي تعبيه نمايد

نویسنده مطلب: مسئول سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.