جلسه ي مديران محترم دوره متوسطه ي اول در دفتر کار مدير محترم مرکز

جلسه ي مديران محترم دوره متوسطه ي اول در دفتر کار مدير محترم مرکز ، و برگزاري کار گروه تخصصي و نيز انتخاب سرگروه با حضور مسؤل محترم آموزش متوسطه دوره اول جناب آقاي علوي

نویسنده مطلب: مسئول سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.