جلسه ی شورای معاونین در دفتر کار مدیر محترم مرکز

«جلسه ی شورای معاونین در دفتر کار مدیر محترم مرکز. از مهمترین مصوبات در این جلسه: آماده کردن گزارش سه ماهه فعالیت های آموزشی و پرورشی و تکمیل محورهای طرح تعالی و تحویل آن به ادره متبوع یکشنبه ۳ دیماه”

نویسنده مطلب: مسئول سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.