اطلاعیه کارنامه آنلاین آزمون های تستی پیش دانشگاهی

با توجه به تعداد بالا آزمون ها و در نظر داشتن تعداد دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی به اطلاع می رسانیم از این پس فقط کارنامه آزمون های جامع در سامانه اطلاع رسانی پیش دانشگاهی قرار خواهد گرفت.