موفقیت

✨✨موفقیت اگر می‌خواهی موفق شوی: مانند یک میلیونر، فکر کن… و مانند یک ورشکسته‌ی فقیر،کار کن…