بازدید معاون محترم آموزشی جناب آقای زحمتکش

« بازدید معاون محترم آموزشی جناب آقای زحمتکش ، به همراه کارشناسان محترم آموزشی متوسطه ی اول و دوم ، از اداره ی متبوع ، سه شنبه بیست و چهارم بهمن ماه نود و شش »

نویسنده مطلب: مسئول سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.