پنجمين جلسه ي انجمن اولياء و مربيان با حضور چهار عضو اصلي شورا و دونفر از شوراي دانش آموزي

پنجمين جلسه ي انجمن اولياء و مربيان با حضور چهار عضو اصلي شورا و دونفر _ به نمايندگي – از شوراي دانش آموزي در دفتر کار مدير محترم مرکز . سه شنبه مورخه ۲۴بهمن ماه ۹۶ ” از مصوبات اين جلسه 👇👇👇 اهم مصوبات: ۱- مقرر گرديد ، امسال هم مانند سنوات قبل ، دانش […]

جلسه ی هدایت تحصیلی ویژه ی اولیاء محترم پایه ی نهم

«دراین نشست که جناب آقای اجاق زاده مدیر محترم مرکز هم حضور داشتند،جناب آقای موسویان مشاور محترم هدایت تحصیلی درخصوص عوامل موثر در انتخاب رشته برای دانش آموزان این پایه مباحثی را بیان فرمودند»