آمار کنکور ۹۷

[Forwarded from 🎯مشاوره موسویان🎯] [ Photo ] به کجا چنین شتابان!!! ولی تا جایی که من میدونم خیالتون راحت باشه خیلی ها سیاهی لشکرند دوستان شایسته من دست از تلاش برندارید 🚫(ارسال فقط با لینک زیر)🚫 کانال مشاوره موسویان🌻👇 @moshaver_mosavian

موفقیت

✨✨موفقیت اگر می‌خواهی موفق شوی: مانند یک میلیونر، فکر کن… و مانند یک ورشکسته‌ی فقیر،کار کن…