آخرين جلسه ي انجمن اولياء و مربيان در آستانه ي ورود به سال جديد

آخرين جلسه ي انجمن اولياء و مربيان در آستانه ي ورود به سال جديد. اين نشست با ارائه گزارشي توسط جناب آقاي اجاق زاده آغاز و با ارائه پيشنهاداتي توسط اعضاء محترم ادامه يافت

نویسنده مطلب: مسئول سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.