ششمين جلسه ي شوراي دانش آموزي

 

” ششمين جلسه ي شوراي دانش آموزي در دفتر کار معاون پرورشي. يک شنبه ۲۰اسفند ۹۶ زنگ تفريح دوم.
اهم مصوبات الف: نشست تخصصي کميته ي ورزشي با مربي مربوطه و رايزني در خصوص جوايز المپياد ورزشي مرکز. ب:نشست تمامي اعضاء با مدير محترم آموزشگاه و گفتگوي صميمانه در خصوص مسايل مختلف و احيانا مشکلات جاري مرکز

نویسنده مطلب: مسئول سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.