نشست صميمانه ي اعضاء محترم شوراي دانش آموزي با مدير محترم مرکز

نشست صميمانه ي اعضاء محترم شوراي دانش آموزي با مدير محترم مرکز و بيان يک سلسله پيشنهادات براي بهبود روند فعاليت هاي آموزشي و پرورشي توسط اين اعضاء . زنگ تفريح دوم

نویسنده مطلب: مسئول سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.