اجراي نرمش صبحگاهي قبل از ورود دانش آموزان به کلاس درس

👌اجراي نرمش صبحگاهي قبل از ورود دانش آموزان به کلاس درس. در اين برنامه که مدير محترم مرکز هم در بين آنان بود نشاط و رضايتمندي اکثر دانش آموزان رو در پي داشت.چهارشنبه ۲۳ اسفند۹۶ در مراسم صبحگاه😄👏

نویسنده مطلب: مسئول سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.