برندگان مسابقه تلگرامي

🔹برندگان مسابقه تلگرامي🔹
💫🌷💫🌷💫🌷💫🌷💫🌷💫🌷
اسامي برگزيدگان مسابقه “اطلاعات عمومي”

الف:جناب آقاي شعوري ، پايه نهم
ب:جناب آقاي فهيمي فام ، پايه ي هشتم
ج:جناب آقاي باقر پسند، پايه ي هفتم.💐💐💐
👏😄👏😄👏😄👏😄👏😄👏😄

نویسنده مطلب: مسئول سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.