افتخار آفريني جناب آقاي کسري رسولي در کسب مقام اول کشتي فرنگي

✨💫🌷✨💫🌷✨💫🌷✨💫🌷
“افتخار آفريني جناب آقاي کسري رسولي -اين دانش آموز عزيزمان – در کسب مقام اول کشتي فرنگي در وزن ۵۷ کيلو گرم را به ايشان و خانواده ي گراميشان تبريک عرض مي کنيم. 😃👏👏👏👏”

نویسنده مطلب: مسئول سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.