آغاز اولين دوره اعتکاف علمي يا اردوي مطالعه نوروزي

“آغاز اولين دوره اعتکاف علمي يا اردوي مطالعه نوروزي . ويژه دانش آموزان پيش دانشگاهي و پايه با حضور به موقع اين عزيزان -راس ساعت ۷ صبح – در مرکز. دوم فروردين ماه ۹۷ “👌😃💐 🔹🔸🔹🔸🔹 “لازم به ذکر است اين اعتکاف علمي در تعدادي از مناطق در برخي از استانها ، چندمين دوره ي […]