موفقیت

🌱 تلاش و انتظار موفقیت
در یک زندگی بدون هدف،
مثل توقع پیروزی در یک زمین فوتبال بدون دروازه است!

نویسنده مطلب: مسئول سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.