تربيت

✨تربيت: ✅ به فرزندان امکان انتخاب بدهيم. تربيت صحيح و اصولی يعنی این که به بچه‏ ها بياموزيم، نه این که آن‌ها را مجبور کنيم. 👈 استفاده از قدرت و اجبار تنها بايد آخرين راه باشد. 💐✨🌷✨💐✨🌷

آخرين روز اعتکاف علمي،ويژه دانش آموزان پيش دانشگاهي

🔹🔸آرشيو🔹🔸 آخرين روز اعتکاف علمي،ويژه دانش آموزان پيش دانشگاهي و جمعي ازدانش آموزان پايه. ازخداوند براي تمامي اين عزيزان که به نحوي برخي از سختي ها رو به جان خريدند آرزوي موفقيت مي کنيم.💐