تربيت


✨تربيت:

✅ به فرزندان امکان انتخاب بدهيم.
تربيت صحيح و اصولی يعنی این که به بچه‏ ها بياموزيم، نه این که آن‌ها را مجبور کنيم.

👈 استفاده از قدرت و اجبار تنها بايد آخرين راه باشد.
💐✨🌷✨💐✨🌷

نویسنده مطلب: مسئول سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.