نصب قفسه کتابخانه در کلاسها

 

🔹🌷🔸🔹🌷🔸
يکي از پيشنهادات بجا و زيباي اعضاء محترم شوراي دانش آموزي در سال گذشته تخصيص يک قفسه ي کتابخانه ي کوچک براي کل کلاسهاي مرکز بود.
🔹🔸
که اين پيشنهاد در جلسه شوراي مدرسه طرح و کليت آن تصويب شد منتها مقرر گرديد در خصوص شيوه ي اجرايي آن ، يک رايزني هم با اعضاء محترم انجمن اولياء و مربيان صورت پذيرد .
🔹🔸
پس از بيان اين طرح درانجمن ، جناب آقاي مهندس نجفي رياست محترم مرکز فني و حرفه اي شهرستان ، در جلسه اي ، تهيه و ساخت کتابخانه هاي مذکور را بر عهده گرفته و تمامي هزينه هاي آن را تقبل فرمودند .
🔹🔸
خوشبختانه ديروز يک شنبه مورخه ۱۹ / ۱/ ۹۷ با حضور ايشان و مدير محترم مرکز و رئيس محترم شوراي دانش آموزي ، نصب اولين قفسه ي کتابخانه توسط جناب آقاي حسين نژاد سرايدار مرکز در کلاس ۱۰۲ آغاز شد.
🔹🔸
به اميد خدا در يکي دو روز آينده ، ساير کلاس ها نيز از اين ظرفيت بهره مند خواهند شد.
💐🔹🌷🔸💐🔸

نویسنده مطلب: مسئول سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.