دعوت از اولياء محترم دانش آموزان پايه هشتم در ارتباط با برگزاري جشن تکليف

🔹🔸🌷🔹🔸 دعوت از اولياء محترم دانش آموزان پايه هشتم در ارتباط با برگزاري جشن تکليف اين عزيزان.با حضور مشاور محترم خانواده جناب استاد هادي زاده. دوشنبه ۲۰ فروردين ماه ۹۷ دفتر کار مدير محترم مرکز.🌷

موفقیت

🔹🔸🔹🔸 ✨موفقیت موفقیت همیشگی نیست! شکست هم کشنده نیست!! تنهــــا یک چیز اهمیت دارد و آن هم شهامت ادامه دادن است… •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈

کارگاه مشاوره

امروز کارگاه مشاوره در خصوص رفتار مطالعاتی کنکوری ها در ۴هفته به امتحانات نوبت دوم برگزار شد. دوستان عزیز و شایسته ای که باید می بودند ، بوووودند. و اونهایی که باید در می رفتند، در رفتند. کنکور فقط خوندن و خوب خوندن نیست. کنکور ، خوب تموم کردن میخواد. خیلی ها امروز بودند… ممنون […]