بازديد سرگروه پرورشي منطقه سرکار خانم قرباني نژاد و آقايان يحيي پور و آشفته پور

🔹🔸🔹🔸
بازديد سرگروه پرورشي منطقه سرکار خانم قرباني نژاد و آقايان يحيي پور و آشفته پور از نحوه ي عملکرد فعاليت هاي پرورشي در مرکز . يک شنبه ۲۶ فروردين ماه”
✨💐🌷✨💐🌷

نویسنده مطلب: مسئول سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.