موفقيت


🍃موفقيت:

سرنوشت
توسط کفش‌هایی که پوشیده‌ایم
رقم نمی‌خورد
بلکه
به قدم‌هایی که بر می‌داریم
وابسته است…!
🔹💐🔸🔹💐🔸

نویسنده مطلب: مسئول سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.