جلسه شوراي معاونين

🔹🔸🔹🔸 اهم موضوعات در جلسه شوراي معاونين امروز الف:تصويب اردوي تفريحي دانش آموزان ب:تعيين زمان برگزار اختتاميه المپياد ورزشي و اهداء جوايز ج:برنامه ريزي در خصوص بزرگداشت مقام معلم و … ✨💐🌷✨💐🌷

“روزجانباز مبارک”

🔹🔸🔹🔸 “روزجانباز مبارک” تبريک غافلگيرکننده اي که جناب آقاي حسين نژاد (سرايدار و جانباز دفاع مقدس) در دفتر آقاي مدير به ايشان گفتند و تفقد جناب آقاي مدير و تبريک اين روز به ايشان. 👌😃 ✨🌷✨

الماس

  💎الماس یک تکه زغال سنگ است که فشار را به خوبی تحمل کرده است، برای موفق شدن باید سختی ها را تحمل کرد… ✨💫💐✨💫💐✨💫💐