جلسه شوراي معاونين

🔹🔸🔹🔸
اهم موضوعات در جلسه شوراي معاونين امروز الف:تصويب اردوي تفريحي دانش آموزان ب:تعيين زمان برگزار اختتاميه المپياد ورزشي و اهداء جوايز ج:برنامه ريزي در خصوص بزرگداشت مقام معلم و …
✨💐🌷✨💐🌷

نویسنده مطلب: مسئول سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.