حضورجمعي ازاولياء محترم در مرکز و رايزني درخصوص چکونگي بزرگداشت مقام معلم

✨حضورجمعي ازاولياء محترم در مرکز،ورايزني درخصوص چکونگي بزرگداشت مقام معلم،با حضور دوتن ازاعضاء محترم انجمن اوليا ومربيان جناب آقاي بزرگي و جناب آقاي کهنسال.سه شنبه ۴ارديبهشت ۹۷، دفتر مدير محترم مرکز💐

 

نویسنده مطلب: مسئول سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.