اهداء لوح تقدير به دانش آموزان قرآني


💐🌷💐🌷💐🌷💐🌷
اهداء لوح تقدير به دانش آموزان قرآني با حضور جناب آقاي کيميايي کارشناس محترم قرآن و عترت منطقه👆👆👆👆

نویسنده مطلب: مسئول سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.