از اقدامات زيباي اعضاء محترم شوراي دانش آموزي

🔹🔸 يکي از اقدامات زيباي اعضاء محترم شوراي دانش آموزي (کميته نماز و عترت) مهيا نمودن يک فضا مهدوي (عج) در نماز خانه مرکز و طرح سؤال در اين رابطه و اهداء جايزه توسط امام جماعت مرکز است. 👌😃 💐🌷💐🌷