انسانهای بزرگ خود را می سازند

انسان های بزرگ
نه خود را گم میکنند
و نه خود را پیدا میکنند؛
آنها خود را می سازند …

ما انسان ها در جهت رسیدن به خودساختگی بی کم و کاست نیاز به مقوله ای به نام خودباوری داریم که اگر راه های خودباوری را یکی پس از دیگری به پایان رسانیم، در واقع این پایان همان خودساختگی است.

نویسنده مطلب: محمد پورحسن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.