دومین جلسه ی شورای معاونین مورخه ۱۴-۷-۹۷

از مصوبات در این جلسه : ۱- تصویب برگزاری جلسه ی شورای مدرسه با حضور نماینده اولیاء و مربیان و نماینده ی معلمان هر دو هفته یک بار . ۲- رسیدگی و پیگیری فعالیت های بوفه ی مدرسه و نظارت به نحوه ی توزیع توسط معاونین . ۳- نشست و بازبینی طرح تعالی مدیریت و […]

جلسه ی رابطین آهن یاری و ویتامین D

امسال نیز طبق روند سال قبل بر اساس بخشنامه ی واصله مدیران آموزشگاه ههای متوسطه ی اول و دوم موظف به معرفی یک نفر به عنوان رابط قرص آهن یاری و ویتامین D شدند. با این تفاوت که امسال تصمیم برآن شد که ۸۰ درصد از کل مدارس در قالب این طرح قرار گیرد و […]