اولین جلسه ی شورای دبیران

شنبه مورخه ی ۱۴ مهرماه ۱۳۹۷ اولین جلسه ی شورای دبیران بعد از نماز مغرب و عشاء ( ده دقیقه به ۷ )در دفتر کار مدیر محترم این آموزشگاه برگزار گردید

بعد از قرائت قرآن جناب آقای اجاق زاده مدیر آموزشگاه نکات مهمی را در ارتباط با مسائل آموزشی ، تربیتی و مالی مرکز بیان داشتند .

بعد از اتمام فرمایشات مدیر محترم از جناب آقای شعبانی زاده معاون آموزشی این آموزشگاه که اخیرا به کسوت بازنشستگی نایل آمدند در بین همکاران تجلیل بعمل آمد .

معرفی جناب آقای نوغانچی به عنوان معاون آموزشی متوسطه ی دوم از جمله برنامه ها ، در دستور کار جلسه بوده است .

حسن ختام جلسه ، سخنرانی مختصر و مفید جناب استاد هادی زاده مشاور محترم خانواده در مرکز بود که بعد از تودیع و معارفه به ایراد سخن پرداختند

این جلسه بعد از ایراد نکته نظرات همکاران در ساعت ۸/۳۵ به کار خویش پایان داد .

نویسنده مطلب: محمد پورحسن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.