با امید به فردا و مدد از تجربیات گذشته اکنون را دریابیم

موفقیت نتیجه سه عبارت است: تجربه دیروز استفاده امروز امید به فردا … ولی اغلب ما با سه عبارت دیگر زندگی می کنیم: حسرت دیروز اتلاف امروز ترس از فردا…. در حالی که آفریدگار مهربان گذشته را عفو … امروز را مدد…. و فردا را کفایت می کند.. با امید به فردا و مدد از […]

اطلاعیه : ( اولین نشست عمومی انجمن محترم اولیاء و مربیان در سال تحصیلی جدید)

به اطلاع اولیاء محترم دانش آموزان مرکز می رساند : اولین نشست عمومی انجمن اولیاء و مربیان در سال تحصیلی جدید روز چهارشنبه مورخه ی ۲۵-۷-۹۷ در سالن ارشاد شهرستان لنگرود خواهد بود . طی مصوبات شورای مدرسه مقرر گردید زمان برگزاری این جلسه ساعت ۳ بعد از ظهر اعلام گردد. و مقرر گردید سرکار […]