با امید به فردا و مدد از تجربیات گذشته اکنون را دریابیم

موفقیت نتیجه سه عبارت است:
تجربه دیروز
استفاده امروز
امید به فردا …

ولی اغلب ما با سه عبارت دیگر زندگی می کنیم:
حسرت دیروز
اتلاف امروز
ترس از فردا….

در حالی که آفریدگار مهربان
گذشته را عفو …
امروز را مدد….
و فردا را کفایت می کند..

با امید به فردا و مدد از تجربیات گذشته اکنون را دریابیم و فرزند زمان حال خویش باشیم .

نویسنده مطلب: محمد پورحسن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.