برگزاری اولین جلسه ی شورای انجمن اولیاء و مربیان در سال تحصیلی ۹۷

این جلسه راس ساعت یک و نیم بعد از ظهر با حضور اعضاء محترم و منتخب ذیل

جناب اقای بزرگی ، جناب آقای مقدسی ، جناب آقای صفری ، جناب اقای مشفقی ، جناب آقای نجفی ، سرکار خانم موسوی ،جناب اقای طالع  و جناب اقای کهنسال در دفتر کار ریاست محترم مرکز جناب اقای اجاق زاده برگزار گردید.

اهم مطالب و مصوبات مطرح شده  در این جلسه :

الف: تعیین ریاست جدید که مجددا جناب آقای بزرگی برای این دوره قبول زحمت فرمودند

ب: تعیین دبیر جلسه که معاون پروشی معرفی شد .

ج: تعیین سه کار گروه ( آموزشی ) ( پرورشی و بهداشت ) و ( مالی ) و عضویت اعضاء در این کارگروه ها

د: تعیین زمان جلسات در طول سال که مجددا بناشد ، روزهای سه شنبه ی آخر هر ماه راس ساعت ۲ بعد از ظهر در مرکز برگزار گردد.

 

 

نویسنده مطلب: محمد پورحسن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.