بازديد سرگروه پرورشي منطقه سرکار خانم قرباني نژاد و آقايان يحيي پور و آشفته پور

🔹🔸🔹🔸 بازديد سرگروه پرورشي منطقه سرکار خانم قرباني نژاد و آقايان يحيي پور و آشفته پور از نحوه ي عملکرد فعاليت هاي پرورشي در مرکز . يک شنبه ۲۶ فروردين ماه” ✨💐🌷✨💐🌷

دعوت از اولياء محترم دانش آموزان پايه هشتم در ارتباط با برگزاري جشن تکليف

🔹🔸🌷🔹🔸 دعوت از اولياء محترم دانش آموزان پايه هشتم در ارتباط با برگزاري جشن تکليف اين عزيزان.با حضور مشاور محترم خانواده جناب استاد هادي زاده. دوشنبه ۲۰ فروردين ماه ۹۷ دفتر کار مدير محترم مرکز.🌷

تشکيل شوراي دانش آموزي

🔹🔸🌷🔹🔸 تشکيل شوراي دانش آموزي، در روزهاي يکشنبه ودوشنبه۱۹ و۲۰فروردين در زنگهاي تفريح دوم. موضوعات مطرح شده در جلسه(نحوه ي اردوي تفريحي ، برگزاري اختتاميه المپيادورزشي و.. ) ✨💫💐🌷✨💫💐🌷

تربيت

✨تربيت: ✅ به فرزندان امکان انتخاب بدهيم. تربيت صحيح و اصولی يعنی این که به بچه‏ ها بياموزيم، نه این که آن‌ها را مجبور کنيم. 👈 استفاده از قدرت و اجبار تنها بايد آخرين راه باشد. 💐✨🌷✨💐✨🌷

تربيت

تربيت: ✅ به فرزندانمان براي تلاش هايش پاداش دهيم، نه برای نتيجه ي تلاش هايشان. 👈 اينگونه، مي توانيم آنان را “تلاش گرا” تربيت كنيم ، نه “نتيجه گرا”.  

افتخار آفريني جناب آقاي کسري رسولي در کسب مقام اول کشتي فرنگي

✨💫🌷✨💫🌷✨💫🌷✨💫🌷 “افتخار آفريني جناب آقاي کسري رسولي -اين دانش آموز عزيزمان – در کسب مقام اول کشتي فرنگي در وزن ۵۷ کيلو گرم را به ايشان و خانواده ي گراميشان تبريک عرض مي کنيم. 😃👏👏👏👏”