اولین جلسه ی شورای دانش آموزی در سال ۹۷

این جلسه در روز شنبه – پنجم آبان ماه ۹۷ – در زنگ تفریح دوم در دفتر کار معاونت پرورشی برگزار گردید . مهمترین اقدام در این جلسه تبیین وظایف کمیته های و عضویت اعضاء درآن بوده است که هر عضو به تناسب علاقه ی خویش انتخاب نمودند .

فرآیند انتخابات شورای دانش آموزی سال ۹۷ در مرکز

این فرایند ( انتخابات شورای دانش اموزی ) در قالب ۱۰تصویر به محضر شما عزیزان تقدیم می گردد: تشکیل ستاد انتخابات با حضور معاونین و مربی پرورشی در دفتر کار مدیرمحترم مرکز : آغاز ثبت نام از داوطلبین شورای دانش آموزی آغاز تبلیغات و معرفی کاندیداها به سایر دانش آموزان معرفی داوطلبین – خود و […]

اجرای مراسم صبحگاه توسط دانش آموزان

طبق روال چند سال اخیر ، تقریبا برنامه های صبحگاهی این مرکز توسط دانش آموزان اجرا می شود . بدین نحو که هر روز یک کلاس این مهم را با هماهنگی هم و با نظارت معاونت پرورشی مرکز انجام می دهند . امسال نیز این امر توسط کلاس پایه ی هشتم (ب) در سومین روز […]