“روزجانباز مبارک”

🔹🔸🔹🔸 “روزجانباز مبارک” تبريک غافلگيرکننده اي که جناب آقاي حسين نژاد (سرايدار و جانباز دفاع مقدس) در دفتر آقاي مدير به ايشان گفتند و تفقد جناب آقاي مدير و تبريک اين روز به ايشان. 👌😃 ✨🌷✨

کاشت چند اصله نهال در حياط آموزشگاه با حضور جمعي از دانش آموزان

کاشت چند اصله نهال در حياط آموزشگاه با حضور جمعي از دانش آموزان ، مدير، معاونين،به ويژه سرايدار مرکز جناب آقاي حسين نژاد که مسؤليت اصلي بر دوش ايشان بوده است.شنبه زنگ تفريح دوم

مراسم تجليلي از مادران پايه ي هفتم

“به مناسبت بزرگداشت روز “مادر” مراسم تجليلي از مادران پايه ي هفتم، در سالن اجتماعات مرکز بعمل آمد، که به شکر خدا مورد استقبال مادران حاضر در جلسه قرار گرفت .👌😄 در ادامه خواهيد ديد 👇” “تمامي برنامه ها اعم از تزئين سالن ، اجراي برنامه ، خريد هديه و… توسط دانش آموزان پايه ي […]

مسابقه ی موشک کاغذی

قابل توجه ی دانش آموزان عزیز ، یکی از برنامه های پیش بینی شده برای شما عزیزان در این دهه ،اجرای مسابقه ی موشک کاغذی است که به امید خدا در زنگ تفریح دوم روز یک شنبه (فردا) برگزار خواهد شد.   شرايط شرکت در مسابقه ي موشک کاغذي 👇👇 الف: اقدام به ثبت نام […]